Een persoonlijk woord bij een persoonlijk afscheid.

Mijn naam is Jaap Blaak

echtgenoot, vader en opa.

Na een mooie, boeiende, leerzame, zeer gevarieerde carrière bij Monuta Uitvaartzorg -en Verzekeringen , ben ik op 1 september 2021 (als gedeeltelijk pensionado) gestart als o.m. spreker bij uitvaarten. 

In de tachtiger en negentiger jaren gediplomeerd uitvaartverzorger bij de Ebo Stichting (bij velen beter bekend onder de naam Emmer Begrafenis Onderneming) en later bij de landelijke uitvaartondernemer -en verzekeraar Monuta.

Midden negentiger jaren een carrière switch gemaakt.

In vogelvlucht een kleine carrière schets.

Gediplomeerd Uitvaartverzorger, Regiochef, Regiomanager, Districtsmanager, Manager Begraafplaatsen & Crematoria, a.i. Manager bedrijfsvoering Nederland, Manager bedrijfsvoering Noord-Oost Nederland, Manager uitvaartzorg Noord-Oost Nederland en last but not least Programma Manager Begraafplaatsen & Crematoria.

Daarnaast bestuursfuncties bij o.a. crematoria en uitvaartcentra. 

 

Vanaf 1 september 2021 ga ik verder vanuit mijn adviesbureau (Adviesbureau J. Blaak) als spreker bij onder meer uitvaarten.

 

De contacten met nabestaanden die ik tijdens mijn loopbaan als uitvaartverzorger mocht ervaren spreken mij tot de dag van vandaag het meeste aan.

Indrukken en ervaringen die ik nooit zal vergeten.

Vandaar mijn drive om een persoonlijk woord te spreken bij een persoonlijk afscheid.

 

Jaap Blaak

j.blaak@hetnet.nl

06-57038706

https://www.sprekerbijuitvaarten.com